Inloggad som: Huddinge Kommun   Logga ut
Registrera ny reklamation
För att Svensk Direktreklam ska kunna göra en fullständig utredning behövs Gata/Väg och Nr samt Namn på den konsument som lämnar reklamation.
Ange butik/återförsäljare (Registera ny butik)
Typ av reklamation*
Distributionstillfälle*
Adress för reklamationen (konsumentens adress)
Postnr*
Sök Adress*
Ange Adress (fritext)*

Det går inte att hitta adressen. Jag vill skriva in den manuellt.
Eventuell portkod
Övriga uppgifter om hushållet
Hushållets brevlåda/brevinkast är märkt med "Nej tack till reklam"
Konsumentens Namn
Telefon
* ogiltigt telefonnummer
Konsumentens Email
* ogiltig email-adress
Beskrivning av reklamationen
Bilagor (Max 10Mb)Uppgiftslämnare
Namn*
Telefon*
* ogiltigt telefonnummer
Email (anges endast om återkoppling önskas)
* ogiltig email-adress
Hämtar ordrar...